Bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v. § 23

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1655 af 18. december 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2439 af 14. december 2021

§ 23

Dokumentationen skal opbevares i minimum 5 år.

Stk. 2 Dokumentationen skal være tilgængelig i letlæselig form