Bekendtgørelse om distribution af lægemidler § 27

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1541 af 18. december 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 126 af 25. januar 2022 og bekendtgørelse nr. 1106 af 30. juni 2022

Dokumentation for modtagne og leverede lægemidler
§ 27

Indehavere af en tilladelse til engrosforhandling af lægemidler skal opbevare dokumentation for alle modtagne lægemidler i form af oplysninger om:

  • 1) dato for modtagelsen,

  • 2) præcis angivelse af lægemidlets navn,

  • 3) modtaget mængde,

  • 4) lægemiddelform, styrke og pakningsstørrelse,

  • 5) leverandørens navn og adresse,

  • 6) modtagerens navn og adresse, og

  • 7) batchnummer og udløbsdato.