Bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 542 af 22. maj 2014

Vvs-området
§ 2

Sikkerhedsstyrelsen kan meddele virksomheder delautorisation til at udføre og servicere følgende arbejder på vvs-området:

  • 1) Afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger samt vandinstallationer.

  • 2) Afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger samt vandinstallationer i boliger med individuel afregning af forbrug, der anvendes til helårsbeboelse samt i fritidshuse, der er godkendt til overnatning. Arbejdet omfatter installationen i selve boligen samt stikledning for vand.

  • 3) Installation, kontrol, eftersyn og service af flaskegasinstallationer i campingvogne, skurvogne, autocampere, mobile homes, pølsevogne, transportable boder og lignende.