Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 921 af 26. juni 2017

§ 14

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 3. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler ophæves.