14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 921 af 26. juni 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Denne bekendtgørelse finder anvendelse på følgende virksomheder (herefter benævnt ”værdipapirhandlere”):

  • 1) Pengeinstitutter, der udfører investeringsservice og investeringsaktiviteter omfattet af bilag 4, afsnit A til lov om finansiel virksomhed.

  • 2) Realkreditinstitutter, der udfører investeringsservice og investeringsaktiviteter omfattet af bilag 4, afsnit A til lov om finansiel virksomhed.

  • 3) Fondsmæglerselskaber, der har tilladelse i henhold til § 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

  • 4) Investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse til at udføre investeringsservice og investeringsaktiviteter omfattet af bilag 4, afsnit A i lov om finansiel virksomhed.

  • 5) Filialer her i landet af kreditinstitutter, investeringsselskaber og administrationsselskaber, der er meddelt tilladelse til at yde investeringsservice i et land uden for den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som udfører sådan aktivitet her i landet.

•••

Stk. 2 Når der er tale om værdipapirhandlere, der både driver værdipapirhandel og anden form for virksomhed, gælder bekendtgørelsen kun for den del af virksomheden, som vedrører værdipapirhandel.

•••
profile photo
Profilside