Bekendtgørelse om danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1044 af 24. juni 2022

§ 1

Kommunen yder efter ansøgning danskbonus til en person, som modtager hjælp efter § 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, eller supplerende hjælp efter lovens § 27 a, og som har bestået en prøve i dansk, der giver ret til danskbonus, jf. lovens § 22, stk. 4.

Stk. 2 Kommunen yder efter ansøgning danskbonus efter dispensation til personer med en funktionsnedsættelse omfattet af lovens § 22, stk. 6.