Bekendtgørelse om børnehuse § 1

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om børnehuse er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1487 af 06. december 2023

Opgaver og personale
§ 1

Et børnehus efter § 124, stk. 1, i barnets lov udgør den fysiske ramme for håndteringen af sager, hvor der, som følge af en mistanke eller viden om, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb, skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse efter § 20 i barnets lov, og hvor der er behov for et samarbejde mellem barnets eller den unges handlekommune, jf. § 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, politiet eller sundhedsvæsenet.