14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om biblioteksafgift § 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om biblioteksafgift og bygger på bekendtgørelse nr. 1448 af 30. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Klager over fordelingen i et givet finansår skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest førstkommende hverdag 8 uger efter udbetalingen.

•••

Stk. 2 Afgørelser truffet af Slots- og Kulturstyrelsen om fordelingen af rådighedsbeløbet for billedkunst kan påklages til Kulturministeriet.

•••
profile photo
Profilside