Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten § 23

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1753 af 20. december 2023

Afregning i udenlandsk valuta
§ 23

Betaling, der afregnes i udenlandsk valuta, kan afrundes til nærmeste hele beløb, som virker naturligt efter lokale seddel- og møntforhold. Afrundingen kan dog ikke afvige med mere end 10 DKK fra det konkret beregnede beløb.