Bekendtgørelse om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1401 af 13. december 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1472 af 17. juni 2021

§ 14

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020 og har virkning for beløb, der forfalder til udbetaling den 1. januar 2020 eller senere.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1741 af 5. december 2018 om beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død ophæves.