Bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 897 af 26. august 2019

Krav til master- og feederinstitutter
§ 3

Danske UCITS, der er struktureret som et master- eller feederinstitut, skal sammen med de øvrige institutter i samme masterfeeder-struktur koordinere det tidspunkt, hvor de beregner og offentliggør den indre værdi af deres andele. Dette skal gøres med henblik på at undgå, at de forskelle i institutternes indre værdi, som skyldes forskellige offentliggørelsestidspunkter af den indre værdi i institutterne, kan udnyttes.