Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1604 af 28. december 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 259 af 09. marts 2023

§ 19

For hver receptpligtig lægemiddelpakning apotekere ekspederer ydes et tilskud på 1,50 kr., jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Der ydes ikke tilskud for receptpligtige lægemiddelpakninger beregnet til produktionsdyr.