Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1816 af 28. december 2023

§ 10

Til apoteker, der efter apotekerlovens § 7, stk. 1, har modtaget påbud fra Lægemiddelstyrelsen om opretholdelse eller oprettelse af et apoteksudsalg ydes et årligt tilskud på 83.482 kr. pr. apoteksudsalg.

Stk. 2 Ved ophør af den 5-årige påbudsperiode, hvor der ikke af Lægemiddelstyrelsen ydes et nyt 5-årigt påbud efter apotekerlovens § 7, stk. 1, aftrappes støtten efter stk. 1 på følgende måde:

  • 1) I det første år efter ophør af påbud ydes apotekeren 50 pct. af tilskuddet i stk. 1.

  • 2) I det andet år efter ophør af påbud ydes apotekeren 30 pct. af tilskuddet i stk. 1.

  • 3) I det tredje år efter ophør af påbud ydes apotekeren 20 pct. af tilskuddet i stk. 1.

  • 4) I det fjerde år efter ophør af påbud ydes apotekeren 10 pct. af tilskuddet i stk. 1.

  • 5) I det femte år efter ophør af påbud ydes apotekeren 5 pct. af tilskuddet i stk. 1.

Stk. 3 Beregningen af den procentvise aftrapning sker i alle fem år på baggrund af det beløb, som tilskuddet efter stk. 1 udgjorde, da aftrapningen blev påbegyndt.

Stk. 4 Nedlægger eller omdanner apotekeren apoteksudsalget under aftrapningsperioden efter stk. 2, bortfalder tilskuddet efter stk. 2, jf. dog stk. 5.

Stk. 5 Flytter apotekeren apoteksudsalget ud over den eksisterende by eller byområde, hvor apoteksudsalget er beliggende, i aftrapningsperioden, bortfalder tilskuddet efter stk. 2, jf. dog stk. 6.

Stk. 6 Ved nedlæggelse, omdannelse eller flytning, jf. stk. 3 og 4, i løbet af et kalenderår, ydes der forholdsmæssigt tilskud efter stk. 2.