Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19 § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2468 af 14. december 2021

§ 5

Statens Serum Institut kan videregive personoplysninger som nævnt i § 1 til kommunalbestyrelsen, regionsrådet og praktiserende læger og private behandlingssteder og institutioner m.v. inden for social- og sundhedssektoren, når det er nødvendigt med henblik på formål som nævnt i § 1.

Stk. 2 Uanset sundhedslovens § 157 a, stk. 2 og 5, kan praktiserende læger indhente vaccinationsoplysninger i Det Danske Vaccinationsregister om borgere, der er tilknyttet lægens klinik, når det er nødvendigt med henblik på at kunne tilbyde vaccination mod Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).