Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1368 af 25. november 2015

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 665 af 4. juli 1996 om begrænsning af salg og anvendelse af creosot ophæves.