14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2239 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Barsel.dk opkræver det indberettede kvartalsvise bidrag. Bidraget for 1.-4. kvartal forfalder til betaling og har sidste rettidige betalingsdag, jf. tidspunkterne i bilag 3.

•••

Stk. 2 Arbejdsgiveren har ansvaret for rettidig betaling af bidraget.

•••

Stk. 3 Falder sidste rettidige betalingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen for betaling til den nærmest følgende hverdag.

•••

Stk. 4 Betaling er rettidig, hvis beløbet er debiteret arbejdsgiverens konto senest sidste rettidige betalingsdag.

•••

Stk. 5 Arbejdsgiveren kan ikke kræve særskilt kvittering fra Barsel.dk.

•••
profile photo
Profilside