Bekendtgørelse om autorisation af bobehandlere § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 117 af 02. februar 2012,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1630 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1110 af 30. juni 2020

§ 1

Bobehandlere autoriseres af justitsministeren efter indstilling fra byretspræsidenten og vedkommende landsretspræsident.

Stk. 2 Autorisation som bobehandler meddeles for en eller flere retskredse. Autorisation sker efter ansøgning. Opslag om antagelse af bobehandlere foretages af byretspræsidenten.