Bekendtgørelse om arv, der tilfalder staten § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1552 af 18. december 2007

§ 8

Hvis der fremsættes anmodning om fordeling af arv i overensstemmelse med et anfægteligt testamente, jf. arvelovens § 95, stk. 2, eller om statens afståelse af arv, jf. arvelovens § 95, stk. 3, sender bobestyreren meddelelse om anmodningen og de relevante dokumenter til Justitsministeriet sammen med en begrundet indstilling om, hvorvidt anmodningen bør imødekommes, eller om, at der med henblik på sagens oplysning bør foretages afhøringer ved skifteretten af ansøgere og nærmere angivne vidner.