Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1481 af 02. december 2016

§ 1

Ved udsendelse til lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union og til lande tilknyttet Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) samt til Schweiz, gælder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, artikel 11-16.