Bekendtgørelse om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med fiskeren om ansættelsesvilkårene § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 114 af 29. januar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 837 af 07. maj 2021

§ 7

Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.