Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 3

Optagelse i pensionsordningen for bevillingshavende apotekere har virkning fra datoen for overtagelse af apotek. Hvis overtagelsen sker efter den 1. i en måned, har optagelsen virkning fra den 1. i den følgende måned.