Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 432

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

Servicevejvisning til handicaptoiletter
§ 432

Der må kun vejvises til handicaptoiletter med servicetavle M 46 WC, hvis:

  • 1) adgangen til toilettet er udformet i overensstemmelse med funktionskravene i vejreglen »Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed«, afsnit 4, og

  • 2) toilettet er udformet i overensstemmelse med funktionskravene i »Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed«, afsnit 4.11. Håndbogen findes på Vejdirektoratets hjemmeside.