Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 363

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

§ 363

Servicetavler udføres med materialetype 3, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Hvor servicetavler anvendes på portaltavler anvendes materialetype 4.

Stk. 3 Sorte symboler udføres med materialetype 2.

Stk. 4 På tavler med blå eller grøn bund skal servicetavlerne udføres uden blå rand, og det hvide midterfelt inklusive symbol udføres i normalstørrelsen.