Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 356

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

§ 356

Servicetavler til kommercielle servicemål er M 10, M 17, M 18, M 22- M 61 samt M 101 og M 102.

Stk. 2 Nye servicetavler kan designes efter behov, jf. § 380. Listen over godkendte servicetavler findes på Vejdirektoratets hjemmeside.