14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 160

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1633 af 20. December 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§160 Kilometrering
Statsveje og andre rutenummererede veje skal være kilometrerede, og der skal langs disse veje opsættes kilometerafmærkning.

•••

Stk. 2 Kilometreringen udmåles ad vejens systemlinje (normalt vejmidten).

•••

Stk. 3 På kantpæle skal kilometerafmærkningen anbringes som vist på figur 5.

testFigur 5. Kantpæl med kilometrering


•••

Stk. 4 Helkilometerpælene er kilometersystemets fikspunkter og må ikke fjernes eller flyttes, når kilometreringen er gennemført.

•••
profile photo
Profilside