Bekendtgørelse om anvendelse af RID i national transport og transport af farligt gods i håndbagage m.v. § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 541 af 12. juni 2012

Definitioner
§ 3

Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund:

  • 1) COTIF-konventionen: Konventionen om internationale jernbanebefordringer, senest ændret i Vilnius den 3. juni 1999.

  • 2) CIM: Fælles regler for kontrakten om international befordring af gods med jernbane, som er bilag B til COTIF-konventionen.

  • 3) CIV: Fælles regler for kontrakten om international befordring af passagerer med jernbane, som er bilag A til COTIF-konventionen.

  • 4) Farligt gods: Stoffer og genstande, som ifølge RID ikke, eller kun under visse betingelser, må transporteres med jernbane.

  • 5) Køretøj: Jernbanekøretøj med eller uden trækkraft, der på egne hjul kører på en jernbanestrækning. Et køretøj består af et eller flere strukturelt eller funktionelt definerede delsystemer eller dele af sådanne delsystemer.

  • 6) Transport af farligt gods: Flytning af farligt gods fra et sted til et andet, inklusive de stop, der måtte være nødvendige grundet transportvilkår, og inklusive de tidsrum, hvor det farlige gods opholder sig i vogne, tanke og containere grundet trafikale forhold før, under og efter flytningen.