Bekendtgørelse om antallet af ekstrakter i nævningesager, der behandles ved byretterne § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1288 af 09. november 2007

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.