Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1288 af 15. november 2017

Ansvar for registreringen via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk
§ 7

Den registreringspligtige kan bemyndige en anmelder til at optræde som fuldmægtig på vedkommendes vegne i forhold til Erhvervsstyrelsen og til at foretage anmeldelse, jf. §§ 3, 4 og 5 i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk.

Stk. 2 En anmelder, der anmelder et forhold i Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk, indestår for, at anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med anmeldelsen er gyldig.