14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1288 af 15. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Ansvar for registreringen via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk
Den registreringspligtige kan bemyndige en anmelder til at optræde som fuldmægtig på vedkommendes vegne i forhold til Erhvervsstyrelsen og til at foretage anmeldelse, jf. §§ 3, 4 og 5 i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk.

•••

Stk. 2 En anmelder, der anmelder et forhold i Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk, indestår for, at anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med anmeldelsen er gyldig.

•••
profile photo
Profilside