Bekendtgørelse om afregning af selskabsskat til kommunerne § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 950 af 24. november 1997

§ 2

Opgørelsen af den enkelte kommunes andel af selskabsskatten for budgetåret foretages af Indenrigsministeriet og meddeles kommunerne senest den 1. juli i året efter budgetåret.