14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artfredningsbekendtgørelsen § 32

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 521 af 25. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 Naturstyrelsen påser overholdelsen af denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 2 Naturstyrelsen påser, at forbud og påbud efter bekendtgørelsen efterkommes, og at vilkår, der er fastsat i tilladelser og dispensationer, overholdes.

•••

Stk. 3 Miljøstyrelsen skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.

•••
profile photo
Profilside