14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arkivbekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arkivbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 591 af 26. June 2003. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Statens Arkiver fører tilsyn med overholdelsen af de bestemmelser, der er fastsat til varetagelse af arkivmæssige hensyn.

•••

Stk. 2 Statens Arkiver tilrettelægger tilsynet. Myndighederne skal afgive sådanne oplysninger til Statens Arkiver, som er af betydning for udførelsen af tilsynet.

•••

Stk. 3 Hvor en kommune har oprettet en arkivinstitution, jf. arkivlovens § 7, stk. 1, tilrettelægger Statens Arkiver tilsynet i samråd med vedkommende kommunale arkiv.

•••

Stk. 4 Statens Arkiver kan i tilfælde af, at der hos myndigheder konstateres tilsidesættelse af arkivmæssige hensyn, foreskrive myndigheden foranstaltninger til varetagelse af de arkivmæssige hensyn.

•••

Stk. 5 Statens Arkiver indberetter væsentlig tilsidesættelse af arkivmæssige hensyn til vedkommende overordnede myndighed eller tilsynsmyndighed, eller, hvis tilsidesættelsen skyldes et ministerium, til kulturministeren.

•••
profile photo
Profilside