14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Arbejdsskadesikringsloven § 65f

Uddrag fra forarbejderne til arbejdsskadesikringsloven § 65f:

Til § 61 § 61 er en videreførelse af gældende ret. Til § 62 I § 62 foreslås en bestemmelse, der svarer til § 64 i lov nr. 453 af 10. juni 2003 om finansiel virksomhed. Direktøren og bestyrelsesmedlemmerne i Arbejdsmarkedets Erh...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.