14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 46

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 46

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46 Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked
En virksomhed med begrænset ansvar, et interessentskab og et kommanditselskab, som er registreringspligtig i medfør af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når virksomhedens ejerandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land.

•••
profile photo
Profilside