14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 2

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Anvendelse af Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning
Stiftelser eller ændringer i allerede registrerede oplysninger efter reglerne i selskabslovgivningen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen via selvbetjeningsløsningen på www.virk.dk. Dette gælder også juridiske enheder, der skal registreres efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen eller ved ændringer i allerede registrerede oplysninger.

•••

Stk. 2 For kapitalselskaber m.fl., der skal have selskabskapital registreret, kan Erhvervsstyrelsen indhente dokumentation for kontant indbetaling af kapitalen digitalt via selvbetjeningsløsningen.

•••

Stk. 3 En anmeldelse kan af Erhvervsstyrelsen afgøres ved en digital straksafgørelse, eller sagen kan udtages til manuel sagsbehandling. Erhvervsstyrelsen beslutter, hvorvidt en sag skal udtages til manuel sagsbehandling. Anmelder modtager besked, når sagen er afgjort.

•••
profile photo
Profilside