Anmeldelsesbekendtgørelsen § 2

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022

Anvendelse af Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning
§ 2

Stiftelser eller ændringer i allerede registrerede oplysninger efter reglerne i selskabslovgivningen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen via selvbetjeningsløsningen på www.virk.dk. Dette gælder også juridiske enheder, der skal registreres efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen eller ved ændringer i allerede registrerede oplysninger.

Stk. 2 For kapitalselskaber m.fl., der skal have selskabskapital registreret, kan Erhvervsstyrelsen indhente dokumentation for kontant indbetaling af kapitalen digitalt via selvbetjeningsløsningen.

Stk. 3 En anmeldelse kan af Erhvervsstyrelsen afgøres ved en digital straksafgørelse, eller sagen kan udtages til manuel sagsbehandling. Erhvervsstyrelsen beslutter, hvorvidt en sag skal udtages til manuel sagsbehandling. Anmelder modtager besked, når sagen er afgjort.