Andelsbogsbekendtgørelsen § 24

Denne konsoliderede version af andelsbogsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen

Bekendtgørelse nr. 214 af 15. marts 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1640 af 29. juni 2021

§ 24

Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. marts 2011.

Stk. 2 Pantebreve, der er oprettet på de hidtil anvendte pantebrevsformularer, kan tinglyses indtil den 21. september 2011.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1138 af 23. november 2004 ophæves.