14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Aktieavancebeskatningsloven § 5A

Uddrag fra forarbejderne til aktieavancebeskatningsloven § 5A:

Til stk. 1Den foreslåede bestemmelse viderefører den hidtidige bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens § 17, stk. 2, 1. pkt. Bestemmelsen har hidtil været gældende for selskabers næringsaktier. Bestemmelsen foreslås udvidet til at gælde for alle aktietyper og foreslås endvidere udvidet til at gælde alle skattepligtige, så den ikke...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.