Sø- og Handelsrettens kendelse af 15. juni 2018 i sag B-82-17

Info

Resumé:

Direktør ikke idømt konkurskarantæne.

Direktør frifundet uanset tab, da direktøren, som var iværksætter, ikke havde overtrådt bogføringslovgivning, havde indberettet skat og moms og forsøgt at rette op på økonomien.