Sø- og Handelsrettens dom af 14. september 2020 i sag Sag BS-9343/2017-SHR

Info

Resumé:

Arbejdsgiver kunne kræve opfindelse overført til sig efter at arbejdstageren ikke havde opfyldt sin oplysningspligt i henhold til opfinderloven

Arbejdstager havde ikke opfyldt sin underretningspligt i medfør af § 6 i lov om arbejdstageres opfindelser, og arbejdsgiveren kunne kræve retten til arbejdstagerens opfindelse overført til sig.