Sø- og Handelsrettens dom af 14. juni 2019 i sag BS-31124/2018-SHR,BS-31726/2018-SHR

Info

Resumé:

To unge iværksættere frifundet for konkurskarantæne. Retten lagde vægt på deres alder, at de er under uddannelse, at de ikke tidligere har været involveret i insolvent lukning af selskaber at de har søgt om bistand og råd, og at deres fejl ikke beroede på misbrug af regler, men i væsentlig grad skyldes manglende dygtighed


 To unge iværksættere, der ikke havde overholdt alle bestemmelser i bogføringsloven eller afregnet alt moms, frifundet for konkurskarantæne.