Sø- og Handelsrettens dom af 13. november 2020 i sag BS-31263-2019-SHR

Info

Resumé:

Prisudsagn udgjorde sammenlignende reklame og skulle kunne dokumenteres

En del af S’ markedsføringsudsagn, som var fremsat i en kontekst, hvor de måtte anses for at udgøre sammenlignende reklame, jf. markedsføringslovens § 21, stk. 1, var en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 3, 4, 5, 20 og 21. Disse udsagns rigtighed var ikke dokumenteret af S, jf. markedsføringslovens § 13. Ikke overtrædelse af varemærkeloven.