Sø- og Handelsrettens dom af 03. maj 2019 i sag BS-9714/2017-SHR

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

Erstatning i kontrakt. Følgeskade ikke adækvat

Leverandøren af mangelfuld bunkerolie til et skib var erstatningsansvarlig over for rederi for tidstab, øget bunkerolieforbrug og prisforskellen ved en ny, nødvendig bunkersleverance. Leverandøren skulle derimod ikke erstatte rederiets tab som følge af, at skibet blev afleveret for sent til ophugning, idet dette tab ikke var en påregnelig følge af den mangelfulde bunkerolie. Erstatningskravet var ikke forældet., da retten fandt, at ”time bar”-klausulen i de vedtagne standardbetingelser var en reklamations- og ikke en forældelsesfrist.