Sø- og Handelsrettens dom af 01. juni 2018 i sag H-34-16

Info

Resumé:

Handelsagent mistede krav på erstatning for mistet provision, da agenturgiveren i overensstemmelse med aftalen opsagde agenturet ved agentens indgåelse af aftale med anden agenturgiver vedr. konkurrerende brand.

Agent havde ikke krav på erstatning for mistet provision vedr. brandet ICHI, idet agenturgiver i henhold til agenturaftalen havde været berettiget til at afslutte agentforholdet (”terminate without notice”) ved agentens indgåelse af aftale med anden agenturgiver. Ophævelsen vedrørende øvrige brands var ikke berettiget. Agenten havde krav på provision i en opsigelsesperiode vedr. disse brands og goodwill-godtgørelse vedr. alle brands.