Højesterets kendelse af 30. oktober 2013 i sag 325/2011 og 330/2011

Info

Resumé:

Ophævelse af fogedforbud. Anvendelsen af patentlovens § 64 a om omvendt bevisbyrde i forbudssager. Bevisbedømmelsen.

Sagen angik spørgsmålet, om Actavis’ escitalopram-tabletter til det danske marked helt eller delvis var produceret efter Lundbecks patenterede metode eller alene efter den metode, som Actavis’ indiske underleverandør, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., selv havde udviklet.

Med hensyn til bevisreglerne fastslog Højesteret bl.a., at patentlovens § 64 a om omvendt bevisbyrde fandt anvendelse i forbudssager, men at bevisbedømmelsen måtte foretages efter de almindelige regler.

Højesteret fastslog herefter bl.a., at Actavis inden for rammerne af forbudssagen havde godtgjort, at selskabets escitalopram-tabletter til det danske marked alene var produceret efter den metode, som Dr. Reddy’s selv havde udviklet.

Højesteret ophævede derfor det nedlagte fogedforbud.

Landsretten var nået til et andet resultat.