Højesterets kendelse af 27. februar 2015 i sag 230/2014

Info

Resumé:

Navneforbud vedrørende advokat skulle ophæves, da tiltale blev rejst

 

Advokat T blev i april 2012 sigtet for medvirken til groft skyldnersvig begået sammen med to andre. T nægtede sig skyldig. Efter anmodning fra T afsagde byretten den 7. maj 2012 kendelse om navneforbud vedrørende T. Tiltale i sagen blev rejst ved anklageskrift af 2. april 2014. Herefter anmodede DR og en journalist fra Ritzaus Bureau om ophævelse af navneforbuddet. Sagen for Højesteret angik, om navneforbuddet skulle ophæves.

 

Højesteret udtalte bl.a., at der var rejst tiltale mod T i tre forhold vedrørende skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed med hensyn til beløb, der samlet udgjorde ca. 95 mio. kr. Forholdene blev ifølge anklageskriftet begået sammen med to medtiltalte. Tiltalen mod T omfattede tillige medvirken til falsk forklaring. T var advokat, og de handlinger, der var rejst tiltale for, blev efter det oplyste begået i forbindelse med hans advokatvirksomhed. Et navneforbud vedrørende en af de medtiltalte blev i oktober 2013 ophævet. Under de anførte omstændigheder fandt Højesteret, at navneforbuddet skulle ophæves.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.