Højesterets kendelse af 11. januar 2021 i sag 89/2020

Info

Resumé:

Længstetiden for en foranstaltning blev forlænget med yderligere 2 år


Sagen angik, om længstetiden for en foranstaltning, som A var blevet idømt i 2012, og som en gang tidligere var blevet forlænget med 2 år, skulle forlænges med yderligere 2 år.


Højesteret fandt, at særlige omstændigheder begrundede, at længstetiden for foranstaltningen blev forlænget med yderligere 2 år, jf. straffelovens § 68 a, stk. 1, 3. pkt., og at proportionalitetshensyn ikke på nuværende tidspunkt kunne føre til et andet resultat.


Højesteret stadfæstede herefter landsrettens kendelse, således at længstetiden for foranstaltningen blev forlænget med 2 år.