Højesterets dom af 30. juni 2014 i sag 303/2013

Info

Resumé:

Eneanpartshavers og direktørs private benyttelse af Porsche medførte forhøjelse af skattepligtig indkomst efter forlænget ligningsfrist

 

A er eneanpartshaver og direktør i B ApS, som driver investeringsvirksomhed. Selskabet købte i august 2006 en personbil af mærket Porsche. Højesteret kom frem til, at A ikke havde sandsynliggjort, at Porschen ikke var stillet til rådighed for ham og ikke blev anvendt til privat kørsel. Porschen blev solgt i 2008.

 

A udøvede som eneanpartshaver og direktør i B ApS en bestemmende indflydelse over selskabet, hvorfor det var en kontrolleret transaktion omfattet af skattekontrollovens § 3 B, stk. 1, at B ApS stillede en Porsche til rådighed for ham. Den forlængende frist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, fandt derfor anvendelse, og den ændrede skatteansættelse var rettidig. A var derfor skattepligtig af fri bil i indkomstårene 2006-2008.

 

Landsretten var nået til samme resultat