Højesterets dom af 24. oktober 2011 AM20111024H

Info
  • AM20111024H

Resumé:

Udlændinge, beskæftiget kinesiskstatsborger i restaurant, 3 gange om ugen i ca 4 t i29 mdr, ej arbejds- el opholdstil, forsætligt, opnåetel tilsigtet økonomisk fordel, begrænset månedligttimetal, beskeden indtjening, T bøde 200.000 kr.