Højesterets dom af 12. marts 2019 i sag 91/2018

Info

Resumé:

 

Handelsagent havde ikke væsentlig misligholdt aftale med agentgiver, hvorfor agentgiverens ophævelse af aftalen var uberettiget


Sagen angik, om en agentgiver var berettiget til at ophæve en handelsagentaftale som følge af væsentlig misligholdelse, fordi handelsagenten ikke ønskede at underskrive en Standard Operating Procedure udarbejdet af agentgiveren.


Højesteret fandt, at der ikke herved forelå væsentlig misligholdelse, hvorfor agentgiverens ophævelse af aftalen var uberettiget. Erstatning og godtgørelse til agenten blev fastsat til 800.000 kr.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.