Højesterets dom af 04. februar 2015 i sag 146/2013

Info

Resumé:

Spørgsmålet om forståelsen af ”de pågældende kollektive overenskomster” ved tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i form af offentlig servicetrafik

 

Efter bus- og taxiloven skal indehaveren af en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, herunder offentlig servicetrafik, følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i ”de pågældende kollektive overenskomster”.

 

Højesteret fastslog, at Jørn Færch ved at følge NORTRA-overenskomsten og bestemmelserne om provisionslønnede taxichauffører i KRIFA-overenskomsten havde opfyldt kravet i bus- og taxiloven.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.