Faglige voldgiftsretters tilkendegivelse af 22. februar 2010 i sag AN2009.1006

Info
  • Relaterede love:

Resumé:

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO-hovedaftalen (usaglig afskedigelse)